Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli czym jest PPK?

Home / Blog /

Od 1 lipca część pracowników przystąpiło lub wciąż się zastanawia nad dołączeniem  do pracowniczych planów kapitałowych. Wyjaśniamy czym dokładnie są pracownicze plany kapitałowe i czy warto zainwestować swoje pieniądze w propozycje przedstawioną przez rząd.

Założeniem PPK jest wprowadzenie dobrowolnego systemu gromadzenia swojego planu kapitałowego. Jest to długoterminowy mechanizm inwestycyjny w celu zgromadzenia kapitału pracownika na okres emerytalny. Z perspektywy zatrudnionego, jest to dodatkowe świadczenie do którego dopłaca również pracodawca i państwo. Środki gromadzone w ramach PPK są środkami prywatnymi. Finanse wpłacone na  fundusz mają zostać wydane po ukończeniu przez pracownika 60 roku życia w transzach, odpowiednio pierwsza rata to 25% kapitału wypłacone jednorazowo a pozostałe 75% zgormadzonych środków będzie przekazywane w transzach przez 120 miesięcy.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że PPK jest systemem dobrowolnym. To do nas należy decyzja czy chcemy odkładać miesięczne składki na to świadczenie. Warto przy tym zaznaczyć, że minimalna składka to 1,5% zarobków pracownika. Jednakże patrząc ze strony przedsiębiorców to ciąży na nich odpowiedzialność za utworzenie PPK oraz zapisania do funduszu swoich pracowników. Dlatego, jeżeli nie chcemy przekazywać części naszych zarobków na rzecz PPK trzeba pamiętać, aby złożyć wniosek o rezygnacje. PPK daje nam również możliwość zrezygnowania z uiszczania miesięcznych opłat w każdej chwili trwania programu. Oznacza to, że nawet jeżeli przez pewien okres zdecydowaliśmy się na wpłacanie odpowiedniej kwoty, to w każdej chwili mamy możliwość odstąpienia i nie prowadzi to do utraty środków. Działa to również w drugą stronę pozwalając nam na dołączenie do programu w dowolnej chwili, jeśli uznamy, że jest to dla nas dobry sposób na zabezpieczenie swojej sytuacji finansowej na okres emerytalny. Trzeba jednak pamiętać, aby co 4 lata potwierdzić pełną rezygnację z programu, jeżeli pracownik o tym zapomni zostanie ponownie dodany do PPK.

MODEL DOFINANSOWANIA

PPK finansowo zasilane jest z trzech finansowych filarów. Pierwszym z nich jest budżet państwa, od którego już na wstępie otrzymujemy wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. W późniejszym okresie raz w roku na fundusz zostanie przelana kwota 240 zł. Drugim filarem staje się sam pracownik, który ma obowiązek wpłacić kwotę w wysokości min. 1,5% swojego wynagrodzenia brutto. Trzeci filar należy już do samej firmy, na której ciąży obowiązek przekazania na rzecz PPK 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Może jednak zdecydować o zasilaniu konta  wyższą składką. Wpłata dobrowolna może wynieść do 4 proc wynagrodzenia brutto. To kolejne ważne zadanie pracodawcy, do którego należy decyzja. Procent ten może być różnicowany ze względu na długość okresu zatrudnienia pracownika  w danej firmie lub na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązującego w podmiocie zatrudniającym. Pracodawca będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową (fakultatywną) do 2,5%.

KOGO OBEJMUJE PPK

Pamiętajmy, że osoby, które zostaną wpisane do Pracowniczego Planu Kapitałowego, muszą spełnić poniższe trzy warunki:

·         mieć ukończony 18 rok życia,

·         wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

·         podlegać obowiązkowi ubezpieczeniowemu, emerytalnemu oraz rentownemu.

You have a question

Write to us and one of our consultants will contact you!