Jak wygląda proces rekrutacyjny, czyli o czym powinni wiedzieć wchodzący na rynek pracownicy

Home / Blog /

Jak przebiega proces rekrutacyjny?

 

Część z was brała już udział w rekrutacjach. Dla poniektórych czytelników procesy rekrutacyjne nie mają żadnych tajemnic. Jednak jest grupa osób, która dopiero rozpoczyna swoją ścieżkę zawodową i pojawia się obawa - jak to wszystko wygląda. Właśnie dla takich osób skierowany jest poniższy wpis.

 

Proces rekrutacyjny to wedle definicji zarządzania: „…element procesu zarządzania zasobami ludzkimi mającym na celu skuteczne pozyskanie nowych pracowników do organizacji”. Ujmując problem całościowo są to wszelkie działania od początku do końca mające na celu zatrudnienie nowej osoby i zapełnienie wakatu.

 

Jednak co to znaczy dla pracownika? Otóż nie do końca to samo. Kandydat na pracownika nie widzi wielu działań, które kryją się za rozmową kwalifikacyjną - przygotowanie rekrutacji, ustawienie harmonogramu, opracowanie pytań kwalifikacyjnych itp. Dla potencjalnego pracownika to przede wszystkim telefon z kilkoma krótkimi pytaniami, rozmowa kwalifikacyjna oraz oczekiwanie na decyzję pracodawcy.

 

Czemu to wszystko ma służyć? Pracodawca ponosi wiele kosztów i nietrafiona rekrutacja to duży koszt na który wielu pracodawców nie może sobie w branży motoryzacyjnej pozwolić. Pierwszą selekcję kandydatów zazwyczaj dokonuje się za pomocą rozmowy telefonicznej. Zazwyczaj rozmowa telefoniczna kończy się na kilku prostych, podstawowych pytaniach. Jeśli rozmowa kwalifikacyjna przebiegła pomyślnie to kandydat zostanie zaproszony na spotkanie rekrutacyjne, zwane potocznie rozmową kwalifikacyjną. 

 

Jak wygląda sama rozmowa? Bardzo różnie. Jest wiele czynników, które decydują jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna- między innymi: rozmiar firmy, struktura, poziom specjalizacji stanowiska oraz podejście do zarządzania personelem. W małych firmach czy warsztatach motoryzacyjnych spotkasz się raczej z właścicielem przedsiębiorstwa. Rozmowa zapewne będzie dość krótka i rzeczowa. W firmach większych może to wyglądać zupełnie inaczej. Przede wszystkim częste są spotkania z więcej niż jedną osobą. Najczęściej spotykaną formą jest spotkania z osobą z działu HR oraz z bezpośrednim przełożonym. Rozmowa również może mieć inny charakter. Obok pytań technicznych mogą się także pojawić pytania badające kompetencje miękkie, czyli sprawdzenie czy kandydat będzie pasował do zespołu. Proces do dużego przedsiębiorstwa może być również dłuższy i może wymagać nawet kilku spotkań

 

Dodatkowo na takim spotkaniu może pojawić się prośba o spełnienie krótkiego zadania kwalifikacyjnego. Takie działanie ma na celu sprawdzenie zarówno wiedzy którą kandydat posiada ale i profesjonalnego podejścia oraz metod działania kandydata. 

 

Wszystkie opisane działania pozwalają pozyskać niezbędne informację o kandydacie i pozwala zwiększyć trafność odnośnie wyboru właściwej osoby na potrzebne stanowisko pracy. Są osoby, którym się wydaje, że obecne procesy rekrutacyjne są zbyt rozbudowane. Należy pamiętać, że za tą komplikacją stoją konkretne korzyści zarówno dla firmy jak i kandydata na pracownika. Procesy rekrutacyjne są ciągle zmieniane i modyfikowane, aby być po prostu bardziej skuteczne i dostarczyć lepiej przygotowanych do pracy kandydatów. 

You have a question

Write to us and one of our consultants will contact you!